Meaning and details of the Sahabi name: Abu Jameelah

NameSexMeaning(s)Arabic SpellingSahabis
Abu JameelahMale
Meaning(s) of Abu Jameelah:
Father of Jameelah
أبو جميلة
There is one companion named Abu Jameelah:
Abu Jameelah al-Sulami أبو جميلة السلمي