Meaning and details of the Sahabi name: Masrooq

NameSexMeaning(s)Arabic SpellingSahabis
MasrooqMale
Meaning(s) of Masrooq:
Stolen
مسروق
There are 6 companions named Masrooq:
Masrooq bin al-Ajda` مسروق بن الأجدع
Masrooq bin Aws bin Masrooq al-Tamimi |مسروق بن أوس بن مسروق التميمي
Masrooq bin Hajar bin Sa`eed al-Kindi مسروق بن حجر بن سعيد الكندي
Masrooq bin Dhi al-Harith al-Hamdani مسروق بن ذي الحارث الهمداني
Masrooq al-Aki مسروق العكي
Masrooq bin Waa'il al-Hadhrami مسروق بن وائل الحضرمي

Comments: 1

  1. On 10/01/2019 - 03:46

    Why we call masrooq to masrooq ibn ajda