Meaning and details of the Sahabi name: Sa`sa`ah

NameSexMeaning(s)Arabic SpellingSahabis
Sa`sa`ahMale
Meaning(s) of Sa`sa`ah:
The act of dispersing or dividing something
A type of plant
صعصعة
There are 3 companions named Sa`sa`ah:
Sa`sa`ah bin Sawhan al-Abdi صعصعة بن صوحان العبدي
Sa`sa`ah bin Mu`awiyah صعصعة بن معاوية
Sa`sa`ah bin Najiyah bin Iqal bin Muhammad صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد